Profil kancelárie Členovia Zameranie Odmena Kontakt Linky

KONTAKT

Advokátska kancelária RASLEGAL sídli v centre hlavného mesta Slovenskej republiky. Parkovanie je možné v krytej podzemnej garáži Uršulínky nachádzajúcej sa len pár metrov od advokátskej kancelárie.

RASLEGAL, s.r.o
Františkánske nám. 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36 855 561
DIČ: 2022513295
IČ DPH: SK2022513295
Tel: +421/2/5441 2329
Fax: +421/2/5441 0544
office@raslegal.sk

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.
č.ú. 4005882485/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0588 2485
GPS súradnice:

48°8'39.61"N
17°6'29.87"E

RASLEGAL, s.r.o. - Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, Tel: +421/2/5441 2329, Fax: +421/2/5441 0544, office@raslegal.sk
Raslegal - english version