Profil kancelárie Členovia Zameranie Odmena Kontakt Linky

LINKY

Slovenská advokátska komora www.sak.sk
Slovenská komora súdnych exekútorov www.exekutor.sk
Notárska komora SR www.notar.sk
Vláda SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Prezident SR www.prezident.sk
Národná rada SR www.nrsr.sk
Ústavný súd SR www.concourt.sk
Najvyšší súd SR www.nssr.blox.sk
Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
Európska Únia www.europa.eu.int
Zastúpenie Európskej komisie v SR www.europa.sk
Súdny dvor Európskych spoločenstiev www.curia.eu.int
Rada Európy www.coe.int
Európsky súd pre ľudské práva www.echr.coe.int
Zbierka zákonov SR www.zbierka.sk
JASPI (jednotný automatizovaný
systém právnych informácií)
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm
Obchodný register www.orsr.sk
Katastrálny portál www.katasterportal.sk


RASLEGAL, s.r.o. - Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, Tel: +421/2/5441 2329, Fax: +421/2/5441 0544, office@raslegal.sk
Raslegal - english version